Witamy!

BT Sp. z o.o. jest młodą i prężnie rozwijająca się Spółką działającą w sektorze budownictwa drogowego. Zapewniamy kompleksową obsługę Wytwórni Mas Bitumicznych oraz producentów wyrobów hydroizolacyjnych. Aktualnie ofertę spółki stanowią: asfalty (drogowe, modyfikowane, przemysłowe, wielorodzajowe), żwiry, grysy, kruszywa, emulsje asfaltowe oraz mączki wapienne. Współpracujemy z polskimi i zagranicznych producentami. Naszym celem jest wzrost wizerunku znaczącego dystrybutora w kraju oraz zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

 

Asfalty drogowe

Najpopularniejsze lepiszcze do mieszanek ineralno-asfaltowych w technologii na gorąco.

zobacz więcej

 

Asfalty Modyfikowane

Grupa nowoczesnych lepiszczy przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach przenoszących ruch ciężki

zobacz więcej

 

Asfalty Wielorodzajowe

Specjalne asfalty drogowe o polepszonych właściwościach wysoko i niskotemperaturowych

zobacz więcej

 

Mączka Wapienna

Produkowana jest z kamienia wapiennego o różnych właściwościach chemicznych.

zobacz więcej

 

Emulsje asfaltowe

Wodna zawiesina drobnych cząsteczek asfaltu

zobacz więcej